*TYSSO PRP-300
*Madhësia e letrës-80 mm
*Teknologjia-Direct Thermal
*Rezolucioni-576 pika/vije , 48 karaktere Brenda nje reshti
*Shpejtësia e printimit-2.5 cm per second
*Prerje automatike e letres-PO
*Portat e komunikimit-USB 2.0, Ethernet Lan 100, Serial, Rj-11 per lidhje me kase
*Toner/Bojë-Kjo teknologji nuk përdor bojë,
Printimin realizohet nëpëmjet procesit te djegies së letrës.

*Kosto për faqe 0 Euro, Kosto llogaritet vetëm letra qe shpenzohet
*Jetegjatesia e printerit 100 KM
*Të tjera-low noise, ndalet automtikisht kur kalon ne tej nxehje.
*QR code print

SKU PRP-300-BI-BG-U-2, Black
Garancia 1 Vit